Els infants de dos anys van treballar la seva part emocional i artística a través de la pintura en vertical. Cadascú tenia el temps que volgués per expressar i representar allò que sentissin.