Línia Educativa

L’escola es defineix per el respecte a l’infant i la seva família, als professionals que la composen i la comunitat en què està inserida, als valors democràtics i, per tant, a la pluralitat.

L’escola té com a llengua pròpia el català. La diversitat de procedències de les famílies fa que quan un infant porta una llengua pròpia diferent se li respecti, sempre que sigui possible, convivint amb el català fins que l’assoleix.

L’infant neix amb un potencial que es desenvolupa els primers anys de vida. L’escola ha de facilitar-li la relació personal, els estímuls, l’espai i els materials, respectant el seu propi ritme, per a què pugui desenvolupar-lo al màxim, afavorint l’autoestima, l’autonomia i el desig d’aprendre.

La relació amb les famílies és un dels nostres aspectes fonamentals. La criança dels infants requereix la coherència de tots els que intervenen, per tant el tàndem família–escola precisa que s’estableixi una relació continuada de manera que es potencií la confiança mútua.