Hola! Som L’ALBA.

Una Llar d’infants amb més de 30 anys d’experiència a Sant Cugat del Vallès.

Projecte Educatiu

El nostre Projecte Educatiu reflecteix el treball i les reflexions realitzades al llarg dels anys, amb una actualització continuada.

Des del primer moment, vam plantejar entendre l’infant com una globalitat, on l’afectivitat, la curiositat, l’experimentació, el provar-se a sí mateix, permetien el bon desenvolupament emocional, intel·lectual i físic, sempre que fos acompanyat per una educadora coherent que tingui l’empatia suficient per comprendre les necessitats afectives i materials de l’infant i li doni la resposta adequada.

Aquest plantejament comporta treballar les actituds i capacitats, a través del vincle afectiu, per a què els infants puguin potenciar al màxim els seus recursos personals.

Nadons

Treballar la tolerància a la frustració a través d’afavorir la capacitat d’espera, saber aplaçar el desig, compartir amb els altres… Permet desenvolupar els processos necessaris per anar construint el desig d’aprendre, introduint valors fonamentals a partir de la seva vivència quotidiana.

El Nostre Equip

L’Equip Educatiu està constituït per mestre d’educació infantil, educadores titulades i servei extern de psicologia.

Cada grup té la seva educadora, que es fa càrrec del grup a la classe, al pati i al menjador i a la migdiada. Els més petits segueixen el seu propi ritme tant en els àpats, com en el descans, per tenir ben ateses les seves necessitats.

Es disposa d’auxiliar que fa tasques de suport a les educadores.

Es fan dos tipus de reunions, de les educadores per grups d’edat i de tot l’equip.

Aquest plantejament comporta treballar les actituds i capacitats, a través del vincle afectiu, per a què els infants puguin potenciar al màxim els seus recursos personals.

 

Es podrien produir canvis a causa de la Covid-19.