Grups Classe

L’escola està distribuïda en 6 grups de nens i nenes des de 4 mesos a 3 anys.

POPS

És un grup d’infants de 4 a 8 mesos, són els més petits de l’escola.

Tenen el seu ritme horari, tant per menjar com per dormir o estar de vigília. La relació amb l’educadora és molt individualitzada.
Aquest primers mesos de vida els progressos són molt accentuats, per tant l’aula es va adaptant a les seves necessitats modificant els elements que la composant.

ANEGUETS, CARGOLS I GRANOTES

Són tres grups d’infants de 9 a 20 mesos. Cada grup té la seva aula i educadora.

Cada nen necessita que es respectin les seves necessitats bàsiques i el seu ritme, tant en l’alimentació, com en el descans, la higiene personal, la relació amb l’educadora o el joc.

CONILLETS I MUSSOLS

Són dos grups d’infants de 2 a 3 anys.

Són els grans de l’escola i ja poden seguir uns horaris que combinen moments de joc, d’activitats proposades per l’educadora i de descans. Ja es pot introduir un ritme col·lectiu respectant les diferències individuals.