Relació amb les Famílies

La relació amb les famílies és fonamental per a què l’infant rebi una atenció coherent en la seva criança.

Per facilitar-ho tenim establert:

  • L’entrada a les aules acompanyant a l’infant per deixar o recollir-lo, en els horaris d’entrada i sortida, i per comunicar-se directament amb l’educadora.
  • Poden demanar entrevistes amb l’educadora per parlar del que vulguin tant de l’escola com de l’infant a casa.
  • Es fan xerrades–col·loqui per grups de pares i es lliuren informes sobre l’evolució dels nens.
  • Es lliuren dossiers sobre les festes tradicionals i comunicacions sobre temes d’infància que es consideren d’interès.
  • Es celebren les festes més assenyalades que converteixen l’escola en un espai social per a les famílies.
  • Hi ha un Servei de Préstec del Cançoner i CD de les cançons a disposició de les famílies.

Es podrien produir canvis a causa de la Covid-19.