Els infants del grup de lactants construeixen torres de fusta. Posen i treuen les peces i veuen com de gran es fa la seva torre.