Els infants més petits de l’escola, els Pops han fet una provocació d’activitat de la Tardor.

Recordem que la provocació ofereix als nens una oportunitat per a explorar, descobrir i participar en l’entorn creat per l’educador. El joc exerceix un paper central, ja que proporciona experiències educatives agradables.

En aquests tipus d’activitats, la funció principal de les docents és crear un entorn visualment atractiu que motivi als nens a jugar i observar sense dirigir-los, permetent que la seva curiositat els acosti.

Aquest enfocament fomenta l’aprenentatge mitjançant el descobriment, perquè els infants comproven les diverses característiques dels objectes, generant interrogants que alimenten la seva curiositat i desig d’aprendre.

Què us sembla aquesta provocació?