L’Equip Psicopedagògic, està format per la pedagoga i la psicòloga, que com equip tècnic té al seu càrrec l’orientació pedagògica i psicològica de l’equip.

La psicòloga fa observació directa dels infants a les aules i orienta a les educadores. Fa entrevistes d’orientació i suport a les famílies. Organitza xerrades a partir de temes que proposa o dels interessos que es detecten o manifesten les famílies. Participa en les xerrades que les educadores fan a les famílies.

La pedagoga participa en activitats a l’aula, donant suport a les educadores, organitza activitats en petit grup o individuals, per treballar aspectes específics amb infants quan es valora adequat.

També són responsables de la Formació Continuada de l’equip:
 
1Aportant elements teòrics i pràctics que permeten que les educadores adquireixin els coneixements pedagògics, didàctics i psicològics necessaris per dur a terme la seva tasca educativa i d’atenció als infants.
 
2Proposant espais formatius externs, com cursos, jornades o conferències.

psicoped